فروشنده روشویی بدون کابینت دیواری

/
روشویی بدون کابینت به راحتی به دیوار نصب می شود. فروشندگانی که در این زمینه فعالیت می کنند بسته بندی های خاصی را برای این کالا انتخاب می کنند و علامت استاندارد