عرضه کننده روشویی سنگی کوچک

/
روشویی سنگی کوچک نمونه ای از مناسب ترین و در عین حال زیباترین روشویی ها ی می باشد که در حمام و سرویس بهداشتی های که دارای متراژ کمی هستند به کار گرفته می شوند.