قیمت سرامیک کف شطرنجی مخصوص پذیرایی

/
سرامیک کف شطرنجی نمونه ای از بهترین سرامیک های می باشد که با توجه به استحکام زیادش در کف نقاط مختلف ساختمان از جمله کف پذیرایی بسیار مورد استفاده قرار می‌گیرد.