فروشنده سرامیک و کاشی سنتی ارزان

/
کاشی ها و سرامیک ها جامد و غیر فلزی هستند و از سرامیک ها در کف و از کاشی ها روی دیوار استفاده می شود. سرامیک ها به دلیل مقاومتشان نسبت به کاشی ها در کف استفاده

قیمت خرید و فروش کاشی و سرامیک سنتی تهران

/
فروش کاشی و سرامیک سنتی در بازار در متراژ ها و مقادیر مختلفی صورت می گیرد. بخش های مختلف صنعت ساختمان سازی بنا به وسعت ساختمان و فضایی که قرار است از این تجهیزا