صادرات کاشی چسبی سرویس بهداشتی

/
کاشی چسبی یکی از جدیدترین متد های نصب کاشی می باشد که احتیاج به سیمان و دوغاب نداشته و در تمیز ترین حالت بر روی دیوار و سرویس های بهداشتی اجرا می شود و عموما بر