قیمت کاشی دیوار آشپزخانه جدید

/
کاشی، یک نوع محصول سرامیکی و سنگی می باشد که در صنعت ساختمان سازی بسیار مورد استفاده قرار می گیرد، کاشی ها دارای سطح صاف و صیقلی می باشند که جهت پوشاندن فضا های