نوشته‌ها

صادرات سرامیک کف تراس در طرح زیبا

/
سرامیک کف تراس در طرح های زیبا تولید شده و بخشی از این کالا با هدف تامین نیاز بازار های خارجی صورت می گیرد. سرامیک حاصل پخته شدن و حرارت دیدن در دمای بالا در کو