نوشته‌ها

فروشگاه سرامیک کف رنگ تیره ابعاد بزرگ

/
سرامیک کف رنگ تیره در ابعاد بزرگ معمولاً برای پوشش دهی کف پارکینگ مورد توجه قرار می گیرد. غالبا سرامیک های کف در رنگ ‌های تیره طراحی می ‌شوند و دارای خصوصیات ها