نوشته‌ها

صادرات کاشی بین کابینتی سه بعدی

/
کاشی بین کابینتی سه بعدی بسیار محصولی شیک و خاص بودہ و فروش نسبتا بالایی دارد. این نوع کاشی صادرات زیادی به سایر استان ھا دارد و حتی به کشور ھای دیگر نیز صادرات