نوشته‌ها

فروشنده سرامیک و کاشی سنتی ارزان

/
کاشی ها و سرامیک ها جامد و غیر فلزی هستند و از سرامیک ها در کف و از کاشی ها روی دیوار استفاده می شود. سرامیک ها به دلیل مقاومتشان نسبت به کاشی ها در کف استفاده