نوشته‌ها

پخش کننده سرامیک آشپزخانه طرح سنگ

/
سرامیک آشپزخانه طرح سنگ انواع مختلفی دارد که هر شخص با توجه به سلیقه از آن استفاده می‌کند، انواع سرامیک های طرح سنگ شامل:سنگ مرمر،سنگ برجسته، سنگ اسلب و سنگ پرس